Rozpocznę, od może nieco kontrowersyjnego pytania: Czy to prawda, że mężczyźni są bardziej pewni siebie od kobiet? Pytanie jest dosyć kontrowersyjne, bo niby dlaczego mieliby być? A jednak, część badań nad poczuciem pewności siebie wskazuje, że u kobiet jest ono niższe w porównaniu, do mężczyzn.

W pozostałych badaniach z tego zakresu, podkreśla się, że nie jest to takie jednoznaczne. Uzasadniając, że zarówno kobiety jak i mężczyźni miewają wysokie bądź niskie poczucie pewności siebie w zależności od sytuacji/kontekstu w jakim się znajdują.

Sytuacja w jakiej się znajdujemy ma zdecydowanie silniejszy wpływ na poczucie pewności siebie niż płeć czy uczenie się społeczne. Dlatego poczucie lub brak poczucia pewności siebie nie może być rozpatrywane bez odniesienia do kontekstu.

Jeżeli badania odbywały się w sytuacji, w której mężczyźni i kobiety byli sobie „równi” – mieli podobne doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kompetencje np. w kontekście zawodowym – to podczas wykonywania zadań nie było między nimi różnic w poczuciu pewności siebie.

Natomiast, gdy te samy osoby badane były osadzone w kontekście życia rodzinnego i różnych zadań z tym związanych, ujawniały istotne różnice w poczuciu pewności siebie. Kontekst rodziny okazał się bowiem różny dla każdej z tych osób, jedni czuli się w nim bardzo pewnie inni zupełnie nie.

Inne badania, wskazały dodatkowo, że pewność siebie jest zależna od naszego nastroju (stanu) w jakim jesteśmy. Gdy mamy dobry nastrój w ciągu dnia, to pewność siebie jest wyższa, gdy mamy zły nastrój to pewność siebie spada. Zatem oddziaływanie na swój nastrój również może mieć wpływ na pewność siebie przekładając się na decyzje podejmowane w ciągu dnia.

Czy można zatem powiedzieć, że ktoś jest bądź nie jest, osobą pewną siebie?

Nie, bo ten sam Kazik, który czuje się bardzo pewny siebie w pracy, postawiony nagle w zupełnie nowej sytuacji – nieznanej, w której będzie mu brakowało doświadczenia, wiedzy bądź kompetencji –  będzie, czuł się zdecydowanie mniej pewny siebie.

Zatem, jedyne co możemy powiedzieć o Kaziku to, że jest pewny w pracy zawodowej – a nie, że jest pewny siebie w ogóle.

Ludzie po prostu czasami są pewni siebie a czasami nie są – jest to stan, który „przychodzi” do nich w zależności od sytuacji w jakiej się znajdują. Tak samo jak emocje, przychodzą i odchodzą, nikt z nas nie jest nieustannie szczęśliwy, tak też nikt nie jest nieustannie pewny siebie.

Nie oznacza to jednak, że nie można podejmować działań, które będą podnosiły nasze poczucie pewności siebie, tak jak możemy podejmować działania by podnosić ogólny poziom szczęścia w życiu.

Jak zatem podnosić swój poziom pewności siebie?

Aby pracować nad pewnością siebie należy najpierw uchwycić te sytuacje, w których nam tej pewności siebie brakuje. Skup się zatem, na konkretnym kontekście, konkretnym obszarze w którym chcesz się poczuć bardziej pewny/a siebie.

Następnie, zadaj sobie kilka pytań: „Co powoduje, że w tej konkretnej sytuacji nie czuje się pewny/a siebie? Czego mi brakuje? Czego konkretnie się boję? Jakiej wiedzy lub doświadczenia mi brakuje?”

Odpowiedzi na te pytania to wskazówki, co miasz robić, by zacząć budować pewność siebie w odniesieniu do tego, konkretnego kontekstu.

Kluczem, w rozwijaniu pewności siebie jest doświadczenie, próbowanie, ćwiczenie siebie. Im więcej masz w czymś doświadczenia, tym bardziej pewny/a siebie się w tym czymś czujesz.

Otwieraj się na różnorodne, bogate doświadczenia, próbuj siebie w tym, aktywne praktykuj, bo to będzie sprzyjało budowaniu twojej pewności siebie. A z czasem, doświadczenie zbierane z różnych kontekstów, w których czujesz się pewnie, może wpłynąć na wzrost twojego ogólnego poczucia pewności siebie.

Elżbieta Kluska-Łabuz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here